Kubizwa ngani lokhu okusesithombeni?


12 thoughts on “Umzulu Phaqa Quizz Level 2”

  1. Siyabonga kakhulu ngalomdlalo osiqeqeshayo, Nezilungiso zezimpendulo zethu esizigejile siyazidinga sibone la esishe Khona silungise

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *