Kubizwa ngani lokhu okusesithombeni?


134 thoughts on “Umzulu Phaqa Quizz Level 1”

 1. Bongani Ndwandwe

  Yayinhle lento, sibonge umsunguli wayo. Cha nami ngisayibambe ngakho akukakaphunyuki ukuthi ngivela le kwanj’ ayiphume. Okuhle futhi ukuthi nabafowethu nodadewethu bezinye izilimi nabo bayakuthokozela ukudlala alpha.

  1. Bongani Dubazane

   Yaze yamnandi imibuzo yaphinde yaba lula.
   Ake nifake imibuzo edle ngokuqina.

  1. Siphamandla mthembu

   Ngingumzulu ngiphendule Kahle ngahlulwa okumbalwa bt ngingumzulu umzulu le phansi komhlabuyalingana

  1. Ilula kakhulu lemibuzo, ingakho nje thina zinkakho sizihambela phambili nje.. ๐Ÿ˜‚101%

 2. Jabulile Zondo

  Im a Zulu girl. I was born and bread in Soweto Orlando West. I’m proud to say I got 100 %. I’m proud to be Zulu.

  1. Mthenjana Hlumela lika Mlokothwa

   Ngingaba se Tshwane kodwa impande yami ikwa Nongoma “ehlalankosi” esgodini sase-Nhlophenkulu (ngiyimpande kaMlokothwa) ngikhule ngelusela phansi kwamawa akwaKhethomthandayo, ngigeza emfuleni, iMpeka bebhekene, ngabhukuda emachibini amabili elakwaMasinda ngozuka nelakwa Vimbis’khala, naseziziben eymbili esakwam’Mphande nesaseMadwaleni, phansi kwentaba yakwaKhahla nezinkanekiso, mfana ophuze imfulem’bili IMpeka noMginqilizi, ngizalwa ngumaGwegwe oyshaya inkinsela abanye bey’shaya omadakeni, izinyane lomkhovu odlutshwele eminye idl’amasi, uqubhu lwakwaqunyela olwaqubhuz’amanz asechibini lwajike lwawaphuza, Hlumela lika Mlokothwa, Dlamkhonto lalangesisu ithambolakho alilingani nelabafokazana izitha zizosbona zisekude ngenxayakho ubude abuphangwa wena ka-Maphambukela, ibinda…#ngingumzulu phaqa100%

  2. Emmanuel Musawenkosi

   Ngaze ngathokoza kungena kulelikhasi lakudlalwa khona ngenkotha ngolomi lwesiZulu…lo uBhekomnandi,uNtifintifi nyawo zengane ziyathokoza ngokugxoba inazinga kanina wayo aii ngiyema…

 3. Lutho mangigiye uma kulandโ€™ ezakwa Zulu!
  Ngiyazigqaja ngobuZulu bakithi!
  Ngingumzulu Phatha ๐Ÿค—๐Ÿค—

  1. Ngazalelwa e Goli ngakhulela futhi ngafunda eMnabhithi ngakhoke isiZulu angisnkasheli

 4. Bongiwe Sokhela

  100% Ungamkhipha umZulu KwaZulu – Natali kodwa iKwaZulu – Natali ngeke uyikhiphe kumZulu noma ngabe iminyaka mingaki ehleli phakathi kwabezizwe.

  1. Waze wamnandi lo mdlalo. Kodwa ulula kakhulu sengathi ulungiselelwe abantwana bamabanga aphansi kakhulu. Noma ubabi ofunda u-Grade 8 kuya phansi umfanele lo mdlalo. Ungayishukumisa ngempela ingqondo. Kodwa ulula kakhulu kwamanye amazinga. Ake nithi ukuqinisa kancane

  2. Sbongile ntuli

   Ya neh be wumnandi lomdlalo awuqubeke to up date my zulu howo sike sikhulume nje

 5. Yaze yayinhle lento engiyibonayo lana, sengathi banganda abantu abazigqajayo ngobuZulu babo! Zulu Omnyama ondlela zimhlophe

  1. Ntombenhle Nene

   Kwamnandi ukuthola ๐Ÿ’ฏโค๏ธ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ. King Munada ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

  1. Simphiwe Sigasa

   I’m Xhosa went to a Setswana school.
   I got 86%๐Ÿ’ช๐Ÿ‘Œ๐ŸคŸ๐Ÿค™

 6. Nina bentulo ebande ngodonga kwaBhekuzulu, izinyane leSilo lelo uZwelithini bemthuka bemcokofula bethi angeke alibuse engafundile ngoba wayebhaca njalo makumele ayeskoleni.

  Ngithi ukwanda kwaliwa ngumthakathi kulona osungule into efana nalena. Siyayamukela Incabhayi.. besicela uqinise abatomu!

  1. Siboniso Sithole

   Ukube ngangingeMzulu ngangi ngayini kodwa.
   Ngiyabonga ngesifundo ๐Ÿค๐Ÿค

 7. Khosi Mokhema ( Ndlovu)

  Ngiyayithanda lento engiyibonayo….phambili ngesuZulu phambili……yith abantu, Engani nabelungu bayazi ukuthi yith abantu……Khosi Ndlovu lo oshadele kwaMokhema….I love Zulus shame

  1. Selidumela ngasemasumpeni

   Yini amasumpa futhi yini esuke iduma

   Amasumpa izibambo zethunga, ubisi oludumayo

 8. Sandile Mbatha

  Ukube ngangingeMzulu ngangingaba yini kulelizwe, ngithole u100% kodwa kumele ithi ukuqina imibuzo.

 9. Ngibonga kakhulu ngalokho,ngfisa ukuth kutholakala iapp efundisa isizulu ngoba umuntu ziyasala ngampela…ngthole 80% ngingakaze ngfunde isiZulu…ngzocela imibuzo iye ngokuqina mase umuntu eqedile kuvele ukuth uhluleke kuph,kube khona ama corrections anezincazelo…

  1. Vuyokazi Sithole

   Kuhle lokhu esikibonayo kuzokwandisa nothando kubantwana bethu, bathande uLimi Lwebele. Iyekwe le eyokucabanga ukuthi uLumi Londlebe zikhany’ ilanga yilona elingungqa phambili, uyibhinca uma ungakwazi ukukwitiza. Ocabanga kanjalo unomqondo wabagqilazekile. Lokhu kuphuca nabazali amalungelo abo, abasakwazi phela ukukhuluma nezingane zimane ziphendule ngalolu Limi labokufika, bese ziyima emthumeni kumzali. PHAMBILIโœŠ

   Siyabonga

  2. Kwakuhle engikubonayo kwenzeka ngolwimi lwethu, isfiso sami kuth kubekhona iapp ezofundisa ulusha ngeSiZulu. Okuhle makwanda esizweni esimpisholo. Ngiyabonga

   Ngithole ikhulu lama percent (100%)

  1. @mamlondie

   Ubemnandi kakhulu lomdlalo ngingathokoza uma kungakhona eminye futhi efuze lona. Ngithole university 93%

  1. Mthunzi Dumakude

   Siyabonga kakhulu ukuthola ithuba lokuthi sike sizinake sodwa njengamaZulu, siphendule nokuphendula imibuzo ngolimi likamthaniya.

   Ngyabonga.

 10. Bright Nsikayezwe Sithole

  Siyabonga kakhulu ngalesivivinyo, nginethemba akugcini lapha kodwa sekuzoba into ejwayelekike ukuthi nisixukuze ugebhezi.
  Kungakuhle uma izinga lokuqina kwemibuzo lingathi ukwenyuka kwisivivinyo esilandelayo.

  Ngisilindele ngabomvu esilandelayo.

  1. Hey Bright, kuyajabulisa ukuzwza ukuthi samukeleke kahle isivivinyo sethu. Siyathembisa ukwenza uPart2 maduze nje ozothi ukuba nzima.

  1. Khosi Mokhema ( Ndlovu)

   Ngiyayithanda lento engiyibonayo….phambili ngesuZulu phambili……yith abantu, Engani nabelungu bayazi ukuthi yith abantu……Khosi Ndlovu lo oshadele kwaMokhema….I love Zulus shame

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *