Ziqubu

Izithakazelo zakwa Ziqubu

Khathini
Biyase
Ngonyama yenduna
Luphondo

Izithakazelo zakwa Ziqubu
Izithakazelo zakwa Ziqubu

Umlando wakwa Ziqubu

Umlando waka Ziqubu asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Ziqubu besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Sihwebelana ngolwazi (Sharing is caring)

1 thought on “Ziqubu”

  1. Kahle kahle isibongo sakwa Ziqubu siphuma esibongweni sakwa Sibisi,wothi ngisike elijikayo ubone: amakhosi akwa Sibisi-uBango ozale uNomashingili wazala uBhovungana wazala uMtshana wazala uMnqangi no Mgidi.

    Akesizweke uma sebethakazela uZiqubu bathi:

    Ngonyama,mpangazitha,Mgidi kaMtshana.

    UMtshana kwakungowakwa Sibisi….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *