Sikhakhane

Izithakazelo zakwa Sikhakhane

Mboma kaMqhele, 
Mathula, 
Nzimase, 
Sdwaba esinembobo,
Wena sango elingezantsi,lapho besa khona imilomo,
Wena owangena nesikhuni emanzini sivutha, waphuma naso sivutha,
Wena kaMboma os’hlahla samila edwaleni,
Wena kaSoqhafuza, umlung’odla izinkobe,
Wena nyoka eyacaca emthini ingenazinyawo,
Inkomo esengelwa emeveni ngoba wayisengela ethungeni iyalikhahlela,
Wena okhishwa ngenoni emgodini,
Wena ophatha amakhosi uma esedukuzela,
Wena owahlabana ngokwehlula izinyanga nezanuse,
Wasuka lapho waxhoshiswa ngokaSenzangakhona, ngezinkomo zekhethelo,
Wakhushulwa, awabanankosi, ngoba inkosi yakho kunguNodumehlezi kaMenzi,
Mboma,wena wase Nkandla!Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

!<– wp:heading –>

Umlando wakwa Sikhakhane

Umlando waka Sikhakhane asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Sikhakhane besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Siwabelana ngolwazi (Sharing is caring)

1 thought on “Sikhakhane”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *