Phakathi

Izithakazelo zakwa Phakathi

Nina bakwaMthentuhlab’ usamila
BakwaJuqu lodlamahleza
BakwaNyoni kaMamasiyephi
Ibuye noNgce eSibgubudu
Yathi Mamase phumungicombele
ZinamanyayezakoSozayi
Zibuye nembewisaphethwe
Nina bakwaMthonguthongwana
UmuthodlamaNyanyambeya
Nina bakwaSigagu
Nina bakwaZikhethankomo
Nina bakwaMhlambushiyanukwayusa
Nina bakwaNdamase wasekuYeyeni
Nina bakwaLanga liphume ladela
Lakhumbuyamanyamayanga
Laze lakhumbula koMafuya
Nina bakwaMlotshwa
Nina bakwaSambane

Izithakazelo zakwa Phakathi

Umlando wakwa Phakathi

Umlando waka Phakathi asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Phakathi besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Sihwebelana ngolwazi (Sharing is caring)

17 thoughts on “Phakathi”

 1. S’BO
  Phakathi,mnwcango,mpangazitha mjaji kangotshane,mnene bezwe,ngwekazi Phakathi Wena wakonkosi mcebisa.

 2. Nakhu okuncane engikutholayto zingane zakwethu : Umlando wakwa Mncwango noma abakwa Phakathi
  …baphume kwaNdwandwe batholwa yinkosi uDingiswayo kaJobe kwaMthethwa.Bafike bakhonza ngaphansi koMbuso wakwaMthethwa. inkosi uDingiswayo ibanike indawo ephakathi kwemfula iNyalazi neHluhluwe, enyakatho noMtubatuba. Nge sikhathi beya kwaMthethwa bebeholwa nguMabola kaFunjwa, uFunjwa kaNdaba, uNdaba kaZwana. Kunabantu bakwaMncwango abazalwa nguPhakathi kaNsiba, uNsiba kaMuntsha, uMutsha kaMjaji kaKhalishwayo, uKhalishwayo kaMaqayiya, uMaqayi kaMzingeli, uMzingeli kaMfekaye. uMncumbatha uzale uMfekaye noMpangazitha. uMncumbatha ubaleke noMzilikazi kaMashobane waya eZimbabwe. ufike waba nguNdunankuku kaMzilikazi, uphile isikhathi eside njengoba kuvela ukuthi esekhotheme, uMzilikazi nguyena obe yibamba. uMpangazitha nguyena ozale abantu abaningi kwaMncwango. Isende likaMpangazitha kubalwa uMzingeli kaMabola ozale uNsingizi endlovukazi yakhe uNosingizi. Omunye ozakhele udumo kwaMncwango,nguMawubana kaMpangazitha kaMncumbatha. ubeliqhawe njengoba ibingekho impi phakathi kweSilo uCetshwayo namaNgisi ayengekho kuyona.

 3. Ngicela usizo Lana ngingo wakwa phakathi umangibuza abadala isthakazelo bangcazela ngalesi…phakathi Mnguni,nabonkosi,Mnguni lomuhle nezitho zakhe but a bit confuse coz bathi sidabuka eSwazini….plz help me kuyaphuthuma

 4. Izithakazelo zakwaPhakathi engizaziyo mina ilezi:
  Phakathi, Mpangazitha, Mchumase, Doyikazi, uMnguni omacosololo, Mjaji, Zwide, Mncwango

 5. Nazi engizaziyo
  Phakathi, Mngunikazi, Nonkos’omuhle, Jiba ongadliwa zinyoni, eziwudla ziwushiyelane. Abalobola ngemkhonto abanye belobola ngezinkomo. Mhamuse

 6. Ngicela owazi owazi izithakazelo zakwa Phakathi eziqal kanje
  Phakathi
  Nonjenga
  Mwelase
  Madolo mase
  Mahlafuna ngekhala abanye behlafuna ngomlomo
  Wena ongaweli ngazibuko

 7. Ingabe ukhona yini owaziyo ukuthi bukhona na ubukhosi ba Kwa Phakathi.
  Thina si la e Swazizi sizwa ngandlebenye ukuthi buse Natali.
  Izithakazelo zethu zithi
  Phakathi
  Nyandeni
  Mashobane
  Nkondlwane
  Sila zitha ka Sthole
  Inkodlwane eyafela futhi kubafokazana
  Unobulawa yindlala yemikhonto abanye bebulawa eyamabele
  Nonkozi
  Mpangazitha

  1. Yes bukhona ubukhosi bakwa Phakathi. They originate from the south coast in Kwa Zulu Natal. Phakathi, Mnguni, Nonkosi, Mnguni omuhle nezitho zakhe, Mnguni ka Yeyeye.Ok

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *