Nzama

Izithakazelo zakwa Nzama

Wosiyane
Gcugcwa
Mashiza
Dingila
Mkhandi wensimbi
Nina enidume ngokugcagca insimbi amanye amakhosi edume ngesithembu
Wena owawela ngelibanzi kwasala izindondo zacoshwa abafokazane
Nina bakwamfazi kashaywa ngemvubu kodwa ushaywa ngombhombolo wesidwaba,
Zukula kaNombhoco
Gcugcwa kaNcameni
Ncameni kaNozaca
Nina baseNtendeni

Izithakazelo zakwa Nzama

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *