Nyawo

Izithakazelo zakwa Nyawo

Nyawo
Dumakude
Mlaba
Njono
Mthandi wabantu bengamthandi bethi bayamthanda kanti bayamkhohlisa
Indumandumane eyaduma ezizweni
Labase
Mshokaphathwa
Nhlongaluvalo
Sambane phuma ehlathini kwenile kulele izingwe nezingonyama

Izithakazelo zakwa Nyawo
Izithakazelo zakwa Nyawo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *