Nxasana

Izithakazelo zakwa Nxasana

Nxasana
Mkhiwa
Gawu
Mbekela
Dunjana
Skhonza ngenkomo kwabasemzini
Nyoka emnyama eyacand’isiziba
Sizukulwane somthwa
Sizukulwane selawu
Mahlathi ayophela soshonaphi na?
Nonduna

Izithakazelo zakwa Nxasana
Izithakazelo zakwa Nxasana

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *