Ntuli

Izithakazelo zakwa Ntuli

Godide
Mphemba
Ndlela kaSompisi
Sothole
Gudukazi uyiNcwayo
Khuboni
Sompisi owaphemba ngamakhanda amadoda, Abanye bephemba ngomlilo
Nina base Lenge
Enabonakala ngefu lezintuli
Kwabe kunguSompisi kaGuqa, kaMasalela
Mazimuzimu enidla abantu
Mgwabini wemikhonto
Umahlatshwa ebuhleni njengethole
Umagaju njengengwe
Inhlangu eyeqa iphindaphinda
Umanxeba angamanxuluma
Kwasa bemhlaba uGwabini, waphika
Langa elaphuma endlebeni yendlovu
Nyaka wumbe, Lophuma endlebeni yengwenya
Unonjiyelwa
Kulala uhlangothi lubomvu
Ugodo olumuka namankayiya
Langa

Izithakazelo zakwa Ntuli

4 thoughts on “Ntuli”

  1. Ngithi angincome umsebenzi omuhle lana kuyasiza abantu bakithi bazi ngomlando wabo. Nami bengicela ukuthi ningisize ngesibongo sakwaSibiya umlando nemvelaphi ngoba ulwazi enginalo luncane. Ngizothokoza.

  2. Siyabonga kakhulu ukusikhanyisela umlando wamaphemba. Engicela ukubuza, abakwaGuqa oNtuli baphuma kwiliphi igatsha lakwaNtuli?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *