Ntombela

Izithakazelo zakwa Ntombela

Mahlobo
Mpangazitha
Nina enipheka ngembiza ende
Isibongo esibi
Esingabizwa ngabalandakazi
Sisindi somtshiki
Nina enishaya impukane ngesibhakela
Niyinqamula amathumbu
Nina bakwaMalandela
Nina enizala uZulu
Nina bakwaDambuza
Nina bakwaLuswazi
Dlukula
Nzuza
Sishosho sikaPhunga noMageba

Izithakazelo zakwa Ntombela
Izithakazelo zakwa Ntombela

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *