Nala

Izithakazelo zakwa Nala

Gwija – Mhlophe – Nongalo – Zagqika
Thole elihle elimhlophe
Nobhadeka ngomlenzana eziko
Hamashe!

Izithakazelo zakwa Nala

Umlando wakwa Nala

Umlando wakwa Nala besingakabi nawo, uma ngabe unolwazi ngomlando wakwa Nala besicela ushiye i-comment ngezansi.

2 thoughts on “Nala”

 1. Mpembe Nala Ndokose Nojakadelana Nongquma,
  Mangqangqangqa khany’ekungwini kuvel’ilanga
  Abakhany’ehlungwini kube kuhlwile
  Abaphembel’umlilo emanzini
  Bawuphemba ngamabele
  Abanye bewuphemba ngezibi
  Ngababas’esizibeni kuvuthe kuthi bhe
  Ngomvul’eyana ngobusuku kwasa kubonwa ngezikhukhula
  NgamaMpembe amhlotshana,
  Inkom’entle ungayinika amaMpembe,
  Kodwa ibala layo libe Nala aze kuzidumisa,
  Bangaqundana yazi ukuba bamphethe,
  Bangaba ngumphangalalana,
  Yaz’ukuthi sebehlukene naye,
  Sbhekuza sikaNzima singathi bhekhu konakele,
  Umaphal’engceni njengenyamazana,
  Nzima-Ngwenya silo samanzi,
  Mth’omkhulu ongagawulwa ngamavila,
  Ogawulwa zizikhuthali.

  Ezi zizithakazelo zakwaMpembe abakwaNala
  Kuthiwa ngamaMpembe/abasemaMpembeni,
  Usengatsho uthi amaNala bakhona kulo lonke ilizwe laseSouth Africa ngamvelaphi yabo iphaya kwizizwe zaseMbo eMbo ke kuseNatal, kukhona ke izizwe zaseMbo kuphinde kubekho uZulu, izizwe zaseMbo uzazifumana kulendawo kuthiwa yaNatal Midlands kweliya laseKZN ngelanamhlanje. OMpembe oNala uyabafumana apho kwelaseKZN, e-Eastern Cape, e-Mpumalanga ukuyafikelela naseMozambique, bayinxenye yesizwe sabeNguni sachithakalayo phambili phaya. Uyabafumana kwizizwe ngezizwe ezikhona e-South Africa kodwa imvelaphi yabo iseMbo/Natal namhlanje KZN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *