Mtshali

Izithakazelo zakwa-Mtshali

Hlabangan’elimhlophe okwezihlabathi zolwandle, 
Wena owangena nesikhuni emanzini sivutha waphuma sivutha futhi. 
Magalel’agase njengengonyama, 
Matshing’angacoshi kucosh’abafokazane, 
Khondlo!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *