5 thoughts on “Mthiyane”

  1. Zondo, thumbela, mthiyane, ngwane, sekazi, selanentakazana, phandabeyjoja, mabhincel’azdandele, amashubel’esavela, njanduna

  2. Ngicela ukwa ngesi bongo sakwa Mbesa.
    O Mbesa o Mthiyane, Sokhulu.
    Kodwa ngifisa ukuthola imvelaphi yaso. Nokut sixhumana kanjan no mthiyane

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *