Mthimkhulu

Izithakazelo zakwa-Mthimkhulu

Hadebe, 
Bhungane, 
Wena owamila edlukwini lapho okungamilwa khona, 
Mashiya amahle, 
Mashiya amahle njenge nyamazane, 
Mashwabada, 
Wena owashwabadela inkomo ne’mpondo, 
Yathi mayifika emphinjweni yadlamalala,
Umkhulu Bhungane!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *