Mqadi

Izithakazelo zakwa-Mqadi

Mbuyisa,
Hlobose, Nobekela,
Sosingath’owasingath’ingwe nengonyama, 
Nina enasuk’enhla nawela imfolozi emnyama nebomvu nithwel’imbewu ngophondo,
Jakaja!

5 thoughts on “Mqadi”

  1. Mna ifani yam ngu Dunywa ndinguMqadi isiduko sam,bendihleli iziduko zakwamMqadi ndingaziva kakuhle kdw ndifuna ukuzazi,bendiye ndive nje ba ingoma Jakaja omboyisa,ibejgona ke lanto ithi Hlobo kdw ndive ngathi ikho into enganfqamaniyo kdwa ndithe ndakungena apha ndafumana ulwazi nook oluthe vetshe,xa ndidibandisa la Hlobo uyadibana ke ngk ibe ngu Hlobose,ndiyabulela kakhulu enkosi,,,,,,ndisazofuna kakhulu de ndazi nemvela phi yoMqadi

  2. Mkhulu wami wayeke angitshele ukti abantu bakwa Mqadi babe suka kwa Zulu bebalekela inkosi ushaka ngaba waye baba mbone izingane nezingomnyama bese baleka ba cwala south coast
    Mina my grandfather is Mbikiswano ezalwa u Zithi thole Butterflying Sicitha Mthombo bosala beyibutha abafazi ezalways u Mathongo ugwayi matatazela
    Uzibuthe itshe eliqhweba ithathe inalitI
    Ezalwa u Jiyane uqomondo olumashiya amahle elibuka mfazi maqede a photeke
    Ezwala u Fehlwayo bafika bakha endaweni yase Saint faith

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *