Mkhabela

Izithakazelo zakwa-Mkhabela

Dlomo, 
Dinangwe, 
Bhelesi, Khweba, 
Malala nomunwe endunu, 
Avuke ancinde akhwife eMpumalanga,
Abuye ancinde akhwife eNtshonalanga, 
Sikhaba esingangenkomo!

2 thoughts on “Mkhabela”

  1. Lol I am tickled by the one of malala nomune endunu…..I knew it from other surnames. I can’t prevent myself from imagining this act of sillyness😂😂 tnx now I know a thing or two about me infact knowing mines is knowing myself hence knowing it all😇

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *