Mbuyazi

Izithakazelo Zakwa-Mbuyazi

Mbuyazi!
Mbonambi!
Ngiba kaNomagama!
Mageza ngobisi amanzi ekhona!
Mabhodla wena owabhodl’ ulwandle lugcwele!
Wawela ngaphesheya, owalamb’ endleleni waze wadla ubukhwebezane!
Nkonyan’ yenkosi!
Mkhosana!

1 thought on “Mbuyazi”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *