Mazibuko

Izithakazelo zakwa-Mazibuko

Khondlo,
Mwelase,
Nzima,
Muna,
Wena owangena nesikhuni emanzini waphuma naso sivutha,
Wena ongaweli ngezibuko,owela ngezihlangu zamadoda,
S`gawuli semithi emide nemifushane,
Mgabhamafu ohamba ubugwathugwathu emafini,
Nzimalamase ngobulandakazi, 
Obuhlasehlase ithambo elagedla ezintabeni, 
Okwathiwa ngoba nakhu esevula izibuko lokuwela kwathiwa nguMwelase, 
Hlathikhulu,
Manzezulu, Phuthini, 
Khuhlase kaMgabhi!

3 thoughts on “Mazibuko”

  1. Ngyabonga ukwamukelwa ekhaya koNzima ngicela ukulalela nokuhlonipha wonke umuntu okuncane ngimdala ngikhuliswe kulomuzi abakithi nina bo Khondlo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *