Maphumulo

Izithakazelo zakwa Maphumulo

Mashimane,
Doncabe, Zikode,
Zukuzela, Dubandlela,
Mgobode, Masiyane,
Cwalile!

!<– wp:heading –>

Umlando wakwa Maphumulo

Umlando waka Maphumulo asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Maphumulo besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Siwabelana ngolwazi (Sharing is caring)

3 thoughts on “Maphumulo”

  1. Thandokwakhe Maphumulo

    EMbumbulu eSthangamini kwaThoyane kunomfula uMdungazwe oze uyoxhumana nomfula uMzimpunzi.Kulolokhalo kunesitobhi kwaMsongelwa kukulo lolokhalo lapho uSomveli ayakhe khona.Novala wayakhe kulezonkalo, kafuphi ngingathi kuneSiphumulo esilapho.Kunesisiba sakwaPelepele,lesosiziba sisohlangothini lomfula uMzimpunzi.Sinomlando lesosiziba womntwana owabulawelwa kuso ngomunye womama bozalo.Saqanjwa emva kwalesosigameko, lokho kwasusa udungunyane emndenini.Lokhu kungezinye izidubedube ezadunga umlando ngaphakathi ozalweni.

  2. Thandokwakhe Maphumulo

    Ngiyinzalo kaMkhuzwa kaSomveli.
    Usayinkinga umlando wakwaMaphumulo.Inkinga iqala ekutheni uMasiyane uyisiphi Kahle isizukulwane?Iminyaka bengazi ukuthi unfowabo kaMashimane omdala.Nokuthi Kusanenkinga nangokufa kwakhe uMasiyane.Muningi umlando ongakaqondakali ikakhulukazi kwezangaphakathi.Kufana nodaba lokuthi kwakhungubani uVala kanjalo noMakhobane.Siyawuzwa umlando kodwa kukhona okungakafuni ukucaca Kahle.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *