Madlopha

Izithakazelo Zakwa Madlopha

Madlopha
Lingode
Mcobe wembewu owacoba izizwe zonke zacobeka
Nyathikazi
Sizwe esingajwayelwa
Zwide kaLanga
Sonkophe
Sondiyandiya
Luphondo olumaphunduphundu
Moya omnandi onjengo wengonyama
Ngobatshani
Phosise
Mathanda
Nina enathandwa yinkosi yakwaNodwengu
Sothondose

Izithakazelo Zakwa Madlopha
Izithakazelo Zakwa Madlopha

Umlando wakwa Madlopha

Umlando wakwa Madlopha besingakabi nawo, uma ngabe unolwazi ngomlando wakwa Madlopha besicela ushiye i-comment ngezansi.

3 thoughts on “Madlopha”

  1. Nginalo u lwazi Oluncane ngomlando wakwaMadlopha engicabanga ukuthi lungasiza Nama ngingeke ngilubeke njengoba Lunjalo… Kepha abaludingayo bengangi WhatsApp Noma bengifonele KuleNumber 073-681-4695
    Mhlampe ngingagcina nginixhumanisa no Baba Abawaziyo umlando Wesibongo sakithi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *