Mabika

Izithakazelo zakwa Mabika

Mazalankosi
Mabika
Dinabantu
Mazalankosi
Lushingishingi oluza ngomoya
Mageza ngobisi abafokazane begeza ngamanzi 
Omthondomkhulu ozala amakhosi 
Osibumbu uyadula, ubiza ishumi lezinkomo nenkomo ngaphezulu 
Omadlela ekukhanyeni abafokazane bedlela sithe 
Msengwayo
Dinandlovu Othandabantu 
Gabha limdudu ngasemabeleni ezimpunzi
Hlabana bemgqiba bethi hhethi mngani
Wena owathi indlovu ifile kanti iyaphila 
Giginankaba
Wena owanisa imvula komanaba ngomkhuleko
Nina bosibongo kasibongwa kunabalandakazi

Izithakazelo zakwa Mabika
Izithakazelo zakwa Mabika

Umlando wakwa Mabika

Umlando wakwa Mabika besingakabi nawo, uma ngabe unolwazi ngomlando wakwa Mabika besicela ushiye i-comment ngezansi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *