Luthuli

Izithakazelo zakwa Luthuli

Mshibe
Madlanduna
Abadl’insikazi belambile
Ngoze ngikwenze owangenza khona
Nina eningawadl’amasi ningawanikiwe
Nesab’amas’ehla ngendololwane
Nina bakwaMashiza
Ndlwan’enhle
Sigencagenca mbaz’ebukhali
Malal’aqhamuke ngezansi
Zingwazi ezidla inyama abanye bedl’inyamazane
Mavel’enkomeni abanye bevel’ebantwini
Luthuli lwezinkomo
Mshibe kaNonopha
Mshibe kaMakhiph’inj’efukwini kuzalele yena
Donda

Umlando wakwa Luthuli

Umlando waka Luthuli asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Luthuli besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Sihwebelana ngolwazi (Sharing is caring)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *