Lushaba

Izithakazelo zakwa Lushaba

Ndlovu
Gatsheni
Boyabenyathi, obusongwa busombuluku
Zadlekhaya ngoba ziswele abelusi
oMpongo
oZingelwa

Umlando wakwa Lushaba

Umlando waka Lushaba asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Lushaba besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Sihwebelana ngolwazi (Sharing is caring)

1 thought on “Lushaba”

 1. Nhlakanipho Lushaba

  u-Lushaba uzalwa yiNkosi yaselenge, wazalelwa emgeden eNtaben iLenge.
  Ubaba kaLushaba wayenemithetho eminngi, ilokho okwaholela ekuthen indluyakwabo ibizwe ngokuthi “yikwanotanda kuphakanyiswa”

  INkosi yazala kanje
  • Dlambula
  • Mamba
  • Lushaba

  Eh ngenxa yokuth u-Lushaba ubemncane kwabo, abafowakhe babemthuma njalo besebenzisa ukuth badala yilokho okwaholela ekethen aphume edlinikayise, wayohlala emgeden hlukanisa izwe laseSwatini ne KZN
  walitholalapho ke leligama elith “owakwamlenze ongale”

  u-Lushaba ubenolaka kwodwa ehlonipha yilokho okwaholela ekuthe abizwe ngo”Mbhekaphansi njengengonyama”
  Isilo saKwaZulu u”Senzangakhona” sabe sesyomcela u-Lushaba ukuth ajoyine isizwe sakwaZulu. Yingakho abanyebethi “nina enabonywa nahlonishwa yisilo usenzangakhona, nina enakhiswa ngamanoni emgedeni”

  u-Lushaba uzalwa iNkos u-Khuboni
  u-Lushaba wazala kaje :
  • JoJo
  • Mbhucwa
  • Nhlabathi

  Bahlakazeka kanjaloke abantwana balushaba, ubathola kulezindawo.
  • KwaZulu Natal
  • Swaziland
  • Zimbabwe
  • Lesotho
  • EC
  • mpumalanga

  Umbhucwa owabhuca indoda yazeyaphelela ezandleni. Cala lamabhucwa lithethwa ngezinyembezi zamadoda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *