Kubheka

Izithakazelo zakwa Kubheka

Khathide
Masobode
Wena owasobodela udlubu nokhasi
Mgwaqo awudluli esibayeni ngoba kuvalwe ngamakhanda amadoda
Mbend’ebomvu enjengetolwane
Boya obuningi obungangenyathi
Mbokod’ebomvu kaMagayiza esunduza abeSuthu namaNdebele
Sicabha esihle esakhothwa izinyoni zakwaKhathide
Sombheshane
Makhunga, wena owakhunga izimbila emgedeni zaphuma zingenamisila
Nanamuhla azinawo umsila ngesimanga sikaMaKhunga
Ndolwane
Magonondo

Izithakazelo zakwa Kubheka
Izithakazelo zakwa Kubheka

Umlando wakwa Kubheka

Umlando wakwa Kubheka besingakabi nawo, uma ngabe unolwazi ngomlando wakwa Kubheka besicela ushiye i-comment ngezansi.

3 thoughts on “Kubheka”

    1. Amakhathide abakwankosi kwathi ngoba sebabaningi inkosi yabahlukanisa bona bakha ngaphansi kwentaba ebizwa ngokuthi yibheka khona lapho lease kuthiwa layabaya bakhe phansi kwentaba ibheka kuyakuthiwa abakwakubheka manje bathi bebathanda impi belwa inkosi ibesaba yalwa nabo babalek besuka eswazini bandlula I standaton nevolkrust bagoba amadlangala engogo nase Newcastle inkosi yabo angiyaziyo yinkosi uSlwane khathide imbhende ebomvu ingabamnyama yenda nonina masoboda ngiphela lapha anginawo amade.

  1. Abakwa Kubheka akubona abantukazane. U Maqondo owaziwa ngelika Magonondo wasungula ubukhosi bakwa Kubheka waqamba ngokuthi AMAGONONDO ebusungula Entombe. Amakhosi akwa Kubheka ayehlala Entombe, abakwa Kubheka bahlukana phakathi uma inkosi u Thathawe esuka Entombe aya Engogo lapho akhothamela khona edutshulwa abamhlophe, Entombe wasuka ngoba ayehlaselwa amaSwati abanye bamlandela abanye basala Entombe.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *