Izithakazelo Zakwa Nyanda

Nyanda yemkhonto.Maphunga.Sota.Msangula kuyasa.Mndondo kaNombanjwa.Dakadaka Mafude.Lukhwashu.Malambedlile.Mzimba othetha amacala kuze kuse kungawokuphinga nokuthakatha.Mabhala ngozipho abanye bebhala ngempensela.Khilani.Ngwekazi ngoba intsha ingwe kithi.Mdlovu.Mphephethe wangempela.Wena owaphephetha ulwandle maqede kwavela usawoti omahadla .Nzimande.Nyandomhlophe ngenhliziyo.Nyanda umkhulu nje,pho kungani ungakhothanyelwa?Wena kaMdlovu.Wena kaDliwa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *