Gumede

Izithakazelo zakwa Gumede

Mnguni
Qwabe
Mnguni kaYeyeye
Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo
Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba
Abathi “dluya kubeyethwe”
Bathi umlobokazi ubeyethe kayikhuni
Kanti bahlinza imbuzi
Wena owabuza intaba ngabomu
Wathi ntabani leya?
Zaphendula icathalala zathi “uNgoye Gumede, uNgoye Phakathwayo”
Wena waseMthandeni ezweni loju nezinyosi
Sidika lolodaba
Phakathwayo
Wena kaMalandela
Ngokulandel’ izinkomo zamadoda
Amazala-nkosi lana
Mpangazitha ozikhangayo
Wena kaMalandela kaLuzumana
Wena kaNjakaba kaSophana
Meseni kaMusi
Mkhayiphe kaGodolozi

Umlando wakwa Gumede

UQwabe wayelanywa nguZulu okwenza imilando yabo ifane. Njengazo zonke izelamani kwaba khona ukungaboni ngaso linye ngokubhekwa kwemfuyo yasekhaya ngoba uQwabe wayekhonze kakhulu ukuzingela engenaso isikhathi sokubheka imfuyo nezinye izinto zomndeni, okwenza ukuthi izinto eziningi zomndeni zenziwe nguZulu owayemncane kunoQwabe. Ngenxa yalokhu uQwabe washiya ekhaya waya kozakhela umuzi wakhe eduze nomfula uMhlathuze ngaphansi kwezintaba zoNgoye.

Isizwe sikaQwabe sandile impela ngoba indawo yaso yayisuka emngceleni wesizwe saKwaMthethwa siyofika esizweni saKwaDube siphinde siyoshaya ehalthini eNkandla. Ngokwanda kwalesizwe kuphume nezibongo njengoGumede, uMnguni, uSimamane, uKhuzwayo, uMakhanya noNqetho.

Ngesikhathi kubusa uDingiswayo KwaMthethwa, KwaQwabe kwakubusa uKhondlo. Kukhona nabanye oGumede abangaveli endlini kwaQwabe. Laba ngoGumede bakaManukuza nabakaSiqalaba. Bayingxenye yamaThonga ngoba bangena ezweni beqhamuka eNyakatho neMpumalanga nelikaMthaniya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *