Gebashe

mnguni hlavule gawu qwele mafuzafulele ngomngcele wanetha ngcaweni omhle biza abantwana bangenendlini bangahlali phandle ngoba bazadlula naba hambi bendlela nina bakwa shabangu owehla ngesilulu kweliphezulu ephethe igolide nesiliva ngezandla usomjalimani owehlula izinduku zabathakathi nezaba fokazana zithi ziyamsoconga

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *