Fakude

Izithakazelo zakwa Fakude (Fakudze)

Mtolo
Msuthu
Ndabile
Cetshwayo
Snonombela
Mfene yenduna ngoba yensikazi iyisi butubutwana
Cetshwayo
Nkophe kaynethwa inethwa imkhemezo
Mayisandaba enkosini wena ozfungayo
Nkabayashona njengelbhodlela
Wena owahlokoloza iymbila zaphuma zasabalala
Wena owaseymfeni owathatha igeja walfaka emdidi usaba kulima
Mphotholozi

Izithakazelo zakwa Fakude

7 thoughts on “Fakude”

  1. Sipho Jeffrey Mtau KaMashaba

    Kuyajabulis impela ukuthol imiland enjengalena ukuze umunt azazi laph esuka khona. Unwele olude kuleyondawo! Ngingathokoz uma nami ngingahle ngithole ulwazi ngendabuko yabantu bakwaMashaba.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *