7 thoughts on “Fakazi”

  1. Mina cela kwazi history yakwaFakazi ngoba I hear lot of things manje can I compare these home stories, cela kwazi boDlozi

  2. Impela kbalulekile loko msangula ukuba sqonde imvelaphi yakithi sngaze senze amaphutha angenasdingo njengokganana sodwa njengoba usho nje. Sogatshase, fakazi

    1. uFakazi izithakazelo noma izibongelo noma izihasho zeqhawe lakwaNtanzi emlandweni wakwaZulu ngesikhathi seLembe eleqa amanyaMaLembe ngakhoke isibongo sakwaNtanzi sisodwa noFakazi akukho nje ukuhlobana ngokufana kwezithakazelo wozani ezimbizweni ukuze ningakhohliswa ngesibongo sakini nize niganane nodwa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *