1 thought on “Dlangalala”

  1. Dolly Dlangalala

    Nazi izithakazelo zakwaDlangalala:
    Dlangalala, Makhanda, Mntugwa, Mbulazi, Sihlandla samabele, Wena odla umuntu umyenga ngendaba, Cwababa Bemchegu, Nsimbi ziyaqhubana ziya kwaMabhongo, Geqele elibomvu, Wena ogeza Odengezini oluluhlaza hayi olubomvu. Ngiyema lapho. Yimi okaNdaba

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *