Dhlomo

Izithakazelo zakwa-Dhlomo

Mkhabela, 
Dinangwe, 
Bhelesi, Khweba, 
Malala nomunwe endunu, 
Avuke ancinde akhwife eMpumalanga,
Abuye ancinde akhwife eNtshonalanga, 
Sikhaba esingangenkomo!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *