Bophela

Izithakazelo zakwa Bophela

Hlomuka
Bophela
Busane
Fuyane 
Mazinga

Izithakazelo zakwa Bophela

Umlando wakwa Bophela

Isibongo sakwa Bophela kuthiwa siphuma kaNgidi.

…Kuthiwa uNgidi wahletshelwa ngabantu ukuthi uzobulawa ngoba esize imbangi yenkosi. Kuthiwa lowomuntu wathi, ‘Bophela mfo kaNgidi, bayeza bazokusoconga ebusuku’. Kuthiwa ilapho-ke kwavela khona isibongo sakwaBophela. Endaweni yaseMakhabeleni eKranskop kuthiwa kade sikhona lesi sibongo sisetshenziswa kakhulu amadodakazi akwaNgidi. Bathi uBophela wasetshenziselwa ukudukisa umkhondo ngoba bawela uThukela bebalekela izimpi ezazibheduke eNkandla. Kanti eGingindlovu bathi uBophela isithakazelo esavela ngesikhathi ukhokho wabo uNovela ebophele izinkomo zabantu wahamba wayolima ngazo engazicelanga.

Umlando ophele wakwa Ngidi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *