Fun

3 pics 1 word – Rainbow Nation edition🌈

Venda Sotho Indian Ndebele Khoisan Xhosa Colored Indian Zulu Swati Indian Venda Ndebele American Afrikaner Sotho Sotho Ndebele Khoisan Swati Zulu Venda Khoisan Indian Venda Colored Sotho Xhosa Ndebele Khoisan Zulu Swati Afrikaner Colored Xhosa Swati Indian Zulu Xhosa Sotho share result with friends👇 ———————-

Uyazazi lezi zilwane? (Zulu names)

indlovu imvubu ubhejane intibane imbila igundane uchakide ingungumbane ufezela inkuma inkalankala isicabucabu ipigogo inkukhu impangela igalikuni uchakide intibane ubhejane phumba inja yasehlathini imbila iqaqa ingungumbane umkhoma umkhumbi inhlengethwa ingwane isambane imvukuzane igundane imbila imvubu isambane ingungumbane intibane unogwaja imbila imvukuzane ingungumbane share result with friends👇 ——————

Uyazazi zonke izinyanga ngesiZulu 📅

June uLwezi uNhlangulana uNhlolanja uNcwaba July uMfumfu uMandulo uMasingana uNtulikazi May uNhlaba uZibandlela uLwezi uMfumfu August uNhlolanja uNhlangulana uNcwaba uNtulikazi April uNcwaba uMbasa uNhlaba uMandulo September uNhlangulana uMasingana uMandulo uZibandlela March uNdasa uNcwaba uMbasa uNhlaba October uMfumfu uNtulikazi uMasingana uLwezi February uZibandlela uMandulo uNhlolanja uNcwaba November uNhlaba uLwezi uMandulo uMbasa January uMfumfu uNhlolanja uMasingana uNtulikazi …

Uyazazi zonke izinyanga ngesiZulu 📅 Read More »

Usalikhumbula iqhwagi🦗?

Reciever Antenna Network Aerial drumstick Ventilator leg femur head shield helmet hat center chest Thorax stomach tail abdomen buttox 6 pack antenna Arm Foreleg hand midleg arm hind leg hand tibia shoe foot hindleg body cover wing flap shield thorax foreleg tibia forearm share result with friends👇 ———————- Ngabe uyazi ukuthi kungani sasifunda ngeqhwagi esikoleni? …

Usalikhumbula iqhwagi🦗? Read More »

Umdlalo Wezithakazelo

Mkhize Ngwane Khabazela Njomane Bhungane Khumalo Mgabadeli Ndlovu Mphephethwa Mntungwa Zulu Mageba Nxamalala Vezi Dladla Cele Mkhabela Nzimase Ndosi Muthwa Dlamini Nyawo Sibalukhulu Dinangwe Khanyile Ngcobo Zwide Dubazane Mapholoba Sthenjwa Mhlongo Njomane Nkunzi Magaye Ntanzi Ndlovu mphephethwa Shozi Vilakazi Gatsheni Gumede Bhungane Qwabe Madlala Shabalala Mthembu Mabaso Ntuli Mvelase Nyawo Halala! 👍 share result with …

Umdlalo Wezithakazelo Read More »

Umalini iLobolo lami?🐄💵🐂💰

Uneminyaka emingaki? 18-25 26-35 36-40 40+ Ketha izinga lemfundo yakho? None Below Matric Matric (Grade 12) Higher Certificate (TVET, FET, College) Degree Uyakwazi ukupheka? (cooking skills) Terrible – Angikwazi nakancane ukupheka Average – Akufani ngiyazama Excellent – Ngiyalishaya ibhodwe Mangaki amadoda osuthandane nawo? (how many ex’s do you have) 0 1-2 3-5 5-10 10+ Usayitshitshi? …

Umalini iLobolo lami?🐄💵🐂💰 Read More »

Iziphicaphicwano

Yini iziphicaphicwano? Iziphicaphicwano uhlobo lwenkulumo olusangxoxo yokuzijabulisa nokuchitha isizungu, kwabadala nakwabancane. Ngalomdlalo izingane zazifunda ukucabanga masinya futhi ngokucophelela. Ngikuphica ngento yami ethi hamba siyohlangana phambili. Ibhande Ngikuphica ngento yami ehamba ngonyawo olulodwa kepha ima ngezintathu. Ibhala Ngikuphica ngomngani wami othembekile ongamshiya lapha uphinde umfice khona. Itshe Ngikuphica ngomngani okuculela kamnandi kanti ufuna ukukulimaza. Umiyane (Mosquito) …

Iziphicaphicwano Read More »