Fun

Uyazazi lezi zilwane? (Zulu names)

indlovu imvubu ubhejane intibane imbila igundane uchakide ingungumbane ufezela inkuma inkalankala isicabucabu ipigogo inkukhu impangela igalikuni uchakide intibane ubhejane phumba inja yasehlathini imbila iqaqa ingungumbane umkhoma umkhumbi inhlengethwa ingwane isambane imvukuzane igundane imbila imvubu isambane ingungumbane intibane unogwaja imbila imvukuzane ingungumbane share result with friends👇 ———————-

Uyazazi zonke izinyanga ngesiZulu

June uLwezi uNhlangulana uNhlolanja uNcwaba July uMfumfu uMandulo uMasingana uNtulikazi May uNhlaba uZibandlela uLwezi uMfumfu August uNhlolanja uNhlangulana uNcwaba uNtulikazi April uNcwaba uMbasa uNhlaba uMandulo September uNhlangulana uMasingana uMandulo uZibandlela March uNdasa uNcwaba uMbasa uNhlaba October uMfumfu uNtulikazi uMasingana uLwezi February uZibandlela uMandulo uNhlolanja uNcwaba November uNhlaba uLwezi uMandulo uMbasa January uMfumfu uNhlolanja uMasingana uNtulikazi …

Uyazazi zonke izinyanga ngesiZulu Read More »

Usalikhumbula iqhwagi?

Reciever Antenna Network Aerial drumstick Ventilator leg femur head shield helmet hat center chest Thorax stomach tail abdomen buttox 6 pack antenna Arm Foreleg hand midleg arm hind leg hand tibia shoe foot hindleg body cover wing flap shield thorax foreleg tibia forearm ———————- Ngabe uyazi ukuthi kungani sasifunda ngeqhwagi esikoleni? Sazise ngokushiya i’comment ngezansi

Umdlalo Wezithakazelo

Mkhize Ngwane Khabazela Njomane Bhungane Khumalo Mgabadeli Ndlovu Mphephethwa Mntungwa Zulu Mageba Nxamalala Vezi Dladla Cele Mkhabela Nzimase Ndosi Muthwa Dlamini Nyawo Sibalukhulu Dinangwe Khanyile Ngcobo Zwide Dubazane Mapholoba Sthenjwa Mhlongo Njomane Nkunzi Magaye Ntanzi Ndlovu mphephethwa Shozi Vilakazi Gatsheni Gumede Bhungane Qwabe Madlala Shabalala Mthembu Mabaso Ntuli Mvelase Nyawo Halala! 👍 Share your results …

Umdlalo Wezithakazelo Read More »

Umalini iLobolo lami?🐄💵🐂💰

Uneminyaka emingaki? 18-25 26-35 36-40 40+ Ketha izinga lemfundo yakho? None Below Matric Matric (Grade 12) Higher Certificate (TVET, FET, College) Degree Uyakwazi ukupheka? (cooking skills) Terrible – Angikwazi nakancane ukupheka Average – Akufani ngiyazama Excellent – Ngiyalishaya ibhodwe Mangaki amadoda osuthandane nawo? (how many ex’s do you have) 0 1-2 3-5 5-10 10+ Usayitshitshi? …

Umalini iLobolo lami?🐄💵🐂💰 Read More »

Iziphicaphicwano

Yini iziphicaphicwano? Iziphicaphicwano uhlobo lwenkulumo olusangxoxo yokuzijabulisa nokuchitha isizungu, kwabadala nakwabancane. Ngalomdlalo izingane zazifunda ukucabanga masinya futhi ngokucophelela. Ngikuphica ngento yami ethi hamba siyohlangana phambili. Ibhande Ngikuphica ngento yami ehamba ngonyawo olulodwa kepha ima ngezintathu. Ibhala Ngikuphica ngomngani wami othembekile ongamshiya lapha uphinde umfice khona. Itshe Ngikuphica ngomngani okuculela kamnandi kanti ufuna ukukulimaza. Umiyane (Mosquito) …

Iziphicaphicwano Read More »

Top 15 Zulu Superstions

1. Ungami phambi komnyango uvimba imali. 2. Uma uqamba amanga uzomila impondo. 3. Ungayiqabuli indoda impandla ngoba izoshona. 4. Uma kuluma isandla usuke uzothola imali. 5. Uma kunetha kube kubalele kusuke kushada izimfene. 6. Uma uthengela i-girlfriend/boyfriend yakho izicathulo izokushiya. 7. Ungabogqoka isicathulo esisodwa ngoba ubaba wakho uzoboshwa. 8. Uma kukhona okweqayo angeke usakhula. 9. …

Top 15 Zulu Superstions Read More »