Mathonsi

Zithi mwelase,Nzimande,dunga,qhudeni,ntunisa,mnquhe,jizakasothithibele ongawelangangazibuko owawela ngempambosi yomfula,ntunisa njalonjalo