Ximba

Ximba Mlaba Ntabazobona ezingawelwa muntu eziwelwa inkonjane kuphela Nina bomaqala ngezinja